Wrapped
 • Item#
  IWFPPWP1000
  IWKPPWP1000
  IWTSPPWP1000
  IWSSPPWP1000
  IWSKPPWP1000
 • Description
  white fork
  white knife
  white teaspoon
  white soup spoon
  white spork
 • case wt
  6.6 lb.
  8.2 lb.
  6.6 lb.
  6.1 lb.
  7.5 lb.
 • case dimensions
  12.1L x 9.1W x 12.1H
  15.3L x 8W x 7.5H
  13L x 8.3W x 9H
  17L x 6.3W x 8.5H
  12L x 8.2W x 8.5H
 • cbf
  0.49
  0.44
  0.52
  0.58
  0.51
 • pallet
  112
  120
  112
  112
  112
 • Ti/hi
  16x7
  15x8
  16x7
  16x7
  14x8
 • case
  1000
  1000
  1000
  1000
  1000